គាត់ជាអ្នកណា??

ទើបតែបើកmemoryទូរស័ព្ទស្រាប់តែបានឃើញរូបមួយមើលទៅមិនថាជារូបរបស់អ្នកណា។ មានមិត្តភ័ក្ភខ្លះគេថាជារូបរបស់តារាចំរៀងទិត-វិច្ឆិកា, ប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរូចនោះទេព្រោះអីខ្ញុំមិនដែលថតរូបរបស់គាត់ផង ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏មិនដែលជួនគាត់ផង។ គិតមួយសន្ទុះទើបបានខ្ញុំនឹកឃើញថារូបនោះជារូនរបស់មិត្តខ្ញុំម្នាក់,គាត់មើលមួយភ្លែតគឺដូច ទិត វិច្ឆិកា មែនទែន។

សូមពិនិត្យមើលរូនខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s