ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍

ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍​តាមធម្មតាគេតែងតែនាំគ្នាដើរលេងកំសាន្តតាមកន្លែងនានា តាមការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួន។ ចំនែកខ្ញុំវិញ ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍វាប្រៀបបាននឹងថ្ងៃដែលរវល់មួយដែរ ព្រោះអីខ្ញុំត្រូវរៀបចំបន្ទប់ បោកគត់ខោអាវ ភួយមុង កំរាលពូក…គួរឲ្យខ្ជឹលដែរ។

អ្នកដែលមានសង្សា គេតែងនាំសង្សាទៅដើរលេងតាម សួនច្បារ ទិញឥវ៉ាន់ មើលកុន… គិតទៅគួរឲ្យសប្បាយម្យ៉ាងដែរ។ ចំនែកខ្ញុំវិញ ដែលមិនមានសង្សានិងគេ គឺមានតែនៅក្នុងបន្ទប់មើលរឿង ស្តាប់ចំរៀង… ក៏សប្បាយម្យ៉ាងដែរហ្នឹង តែវាហាក់ដូចជា កណ្តោចកណ្តែងបន្តិច។

ថ្ងៃនេះ ពួកម៉ាក់គេចេញដើរលេងជាមួយមិត្តស្រីគេអស់ នៅតែខ្ញុំតែម្នាក់ឯ បើកចំរៀងលឺៗ ស្តាប់ចំរៀងផង បោកគក់ខោអាវ និងកំរាលពួកខ្នើយផង គិតៗទៅដូចជាម្យ៉ាងដែរ។​ ហេហេ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s