សួនកំណាព្យ៖ សេរីភាព នៅឯណា?

ប្រទេសមានក្បួន            តម្រាក្រមក្រួន                   មានជាទំនុក

កេរ្តិ៍ពីដូនតា                    ដែលបានចារណ៍ទុក         គ្រាន់ជាទំនុក

​​​​​                                     ដល់កូនប្រុសស្រី។

រាជ្ជបារាំងសេស             ប្រជាដូចផេះ                     ដូចធូលីដី

រស់ដូចនរក                    រងទុក្ខព្រៃផ្សៃ                    ដេកផ្ទាល់នឹងដី

​                                     ចាំថ្ងៃទារពន្ធ។

ខែមួយខែពីរ                  អ្នកស្រុកវក់វី                      ធ្វើការរែកពន់

ធ្វើទាំងលំបាក               ឥតមានស្រាកស្រន់           ក៏ព្រោះតែពន្វ

កើនជាលំដាប់។

មកដល់ ៧៥                 ធ្វើការស៊ូទ្រាំ                     ព្រោះតែខ្លាចស្លាប់

គ្មានសេរីភាព                មានតែចាក់កាប់                រស់ដូចជាជាប់

គុកនរកប្រែត។

ករិយាខ្មែរ                    ចូលអោយគេ                     ហែរហមមុខក្រោយ

បានគេលើកជើង         អញថ្កើងព្រងើយ               ពេលធ្វើធំហើយ

អំណាចលើអញ។

ខ្មែរស្អប់រឺះគន់             តែហ៊ានត្រូវធ្ងន់                   ក្ស័យមិនខានឡើយ

ព្យាបាទធ្វើទុក្ខ            រើសអើងកណ្តើយ               ផ្តាច់ឬសគល់ត្រួយ

កុំអោយថាទៀត។

សេរីភាពបាត់             ក្នុងមិនប្រយ័ត្ន                      ក្រៅមិនកណ្តើយ

គេចាំតែថា                 ចាំសើចខ្មែរហើយ                បើយើងបណ្តោយ

ត្រូវគេមើលងាយ។

បាត់បង់សេរី              ទោះរូបខ្ញុំក្តី                            ក៏អស់ប្រាថ្នា

ធ្វើអ្វីមិនកើត              ចាំស្តាប់គេថា                        មុខក្រោយយ៉ាងណា

ក៏ចេះតែត្រូវ។

នេះឬមនុស្ស             ខ្មែរស្រីខ្មែរប្រុស                    រឺមួយយ៉ាងណា

ខ្មែរអើយចូរចាំ           ពាក្យចាស់ពោលថា              កុំយកទៀមស្រា

មកធ្វើស្រែបុណ្យ។

ម្តេចមិនជួយគ្នា          ហេតុអីចាំកៀរ                      ប៉ែងជើងគ្នាឯង?​

ចេះគេអោយទប់        ប្រសព្វចេះឯង                     គិតគ្រប់កន្លែង

ទើបមានប្រយោជន៍។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s