ការចាក់វ៉ាក់សាំងមហារីកមាត់ស្បួន និងការយល់ឃើញរបស់ស្រ្តីខ្មែរ

មហារីកមាត់ស្បួនជាជំងឺមួយប្រភេទដែលបង្កឡើងដោយមេរោគ HPV ដែលជាមេរោគដ៏កាចសាហាវមួយ។ ជាទូទៅ ៩៩.៧% នៃស្រ្តីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរួមភេទ និងស្រ្តីដែលបានរៀបការហើយ គឺយ៉ាងហោចណាស់ធ្លាប់ឆ្លងមេរោគ​HPV ម្តងក្នុងជីវិតរបស់គេ។

អ្វីដែលគួរអោយមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺ ជំងឺមហារីកមាត់ស្បួនជាជំងឺដែលឈរលំដាប់មុខគេដែលបង្កអោយមានស្រ្តីខ្មែរស្លាប់ច្រើនជាងគេផងដែរ។ បើនិយាយពីការការពារវិញ ក្រសួងសុខាភិបាល និងរាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចូលនូវវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះក្នុងកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្កាជាតិបានឡើយ។ បច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនដែលផលិតវ៉ាក់សាំងនេះបាននាំមកចែកចាយវ៉ាក់សាំងនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងតំលៃមួយសមរម្យផងដែរ។

តើហេតុអ្វីបានជាការការពារចំពោះមេរោគនេះមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានលឿន? អ្វីដែលជាឩបសគ្គ?

មូលហេតុដែលរារាំងមិនអោយការការពារជំងឺនោះប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនល្អនោះ មានច្រើន ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ

១. ការយល់ដឹងពីសារប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនឹងជំងឺនេះ នៅមានកំរឹតមួយដែលទាបនៅឡើយ។ ស្រ្តីខ្មែរមួយចំនួនធំមិនបានអោយតំលៃក្នុងការការពារមេរោគនេះដោយសារគេ មិនបានដឹងពីការចម្លងនៃមេរោគនេះ ក៏ដូចការសារប្រយោជន៍ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ។ ការយល់ដឹងមានសារប្រយោជន៍​ និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញអោយការការពារមេរោគនេះ ប្រព្រឹត្តទៅបានរលូន និងមានការគាំទ្រពីស្ត្រីខ្មែរគ្រាប់ស្រទាប់ផងដែរ។

២. បញ្ហាតំលៃក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង ក៏នៅតែជាបញ្ហាមួយដែលរសើមខ្លាំងដែរក្នុងការរារាំងមិនអោយការបញ្រៀបនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនផងដែរ។ ស្រ្តីខ្មែរភាគច្រើនគិតថាការចំណាយទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារខ្លួនគេ វានឹងបង្កើនការចំណាយប្រចាំខែដែលអាចជាបន្ទុកមួយផងដែរ។

៣. ស្រ្តីខ្មែរភាគច្រើនគិតថា “មើខ្លួនមិនឈឺផង ហេតុត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ? ហេតុត្រូវចាក់មេរោគចូលក្នុងខ្លួន?” ការយល់ឃើញបែបហ្នឹង គឺជាប្រការមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ និងអាចបង្កជាហានិភ័យយ៉ាងធំធេងដល់បញ្ហាសុខភាពស្រ្តីខ្មែរ គ្រប់រូប ក៏ដូចជាសុខភាពសាធារណៈផងដែរ។ វ៉ាក់សាំងការពារនិងមេរោគនេះ គឺមានសុវត្ថិភាព និងមិនមែនជាវ៉ាក់សាំងដែលផលិតចេញពីមេរោគ ១០០% នោះទេ គឺគេគ្រាន់តែយក់ផ្នែកមួយដ៏តូចរបស់មេរោគតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនបង្កអោយមានជំងឺ ឬផលរមាស់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។

ចំនុចមួយចំនួននេះហើយដែលបានបង្អាក់ការការពារស្រ្តីខ្មែរចំពោះមេរោគនេះ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបំផុសនូវគំនិតអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដល់យុទ្ធនាការក្នុងការការពារស្រ្តីខ្មែរគ្រប់រូបទៀតផង។

សូមចងចាំថា៖ វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគនេះ មិនមែនជាវ៉ាក់សាំងដែលគេយកមកធ្វើតេស្តិ៍ក្នុងស្រុកខ្មែរហើយ វាត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់ និងមានសុវត្ថិភាពទៀតផង។

Advertisements

Why You Should Not Worry About HIV/AIDS

HIV/AIDS has been known for decades and it is the disease that everyone always worry of. But these past decade, another threats becoming bigger concerns compare to HIV/AIDS. So what is it and why we should just worry about HIV/AIDS anymore?

HIV/AIDS is the disease that cause by HIV virus. If it is causes by virus that’s mean we will have strategies to prevent from getting infected from it. And yes, that’s right because HIV virus can be prevented by using condom anytime you intended to have sexual activities with other girls who is not your wife or who’s just one night lover. So there is nothing we should be worried about HIS/AIDS if you are well protected yourself. So what else you should be worry of?

There are a lot of diseases which you could never prevented, such as cancer, diabetes or hypertension.

Nearly 100% of cancer disease that we cannot be prevented, except cervical cancer. Cancers are now getting bigger and bigger concerns for everyone not just at developed world but also at developing world as Cambodia like well. Cancer we cannot prevented and it is a silent killers because the moment that we know we got cancer, it’s almost late stage and the death is coming to us. Hope in the next decades when sciences is getting strong more, scientist could found another ways to help us secured from cancer disease but that hope will be a miracle.

Diabetes is another disease that we should be worry after cancer. People loves themselves and they try to get themselves what’s best but unfortunately their eating behavior just killing them. When people are getting richer and the things become more affordable, bad eating behavior just helps the boost the speed of diabetes almost double.

People should have think how protect themselves from those diseases not just worry about HIVE/AIDS.

Gardasil 9 Wins FDA Approval for both Males and Females

On December 10, 2014, a MSD Merck’s new generation of HPV vaccine, Gardasil 9, wins FDA approvals to prevent a certain cancer cased by 5 additional type of HPV.

Gardasil 9 has the potential to prevent approximately 90% of cervical, vulvar, vaginal and anal cancers. Gardasil 9 is a vaccine approved for use in females ages 9 through 26 and males ages 9 through 15.

This approved for the prevention of cervical, vulvar, vaginal and anal cancers caused by HPV types 16, 18, 31, 33, 45, 52 and 58, and for the prevention of genital warts caused by HPV 6 and 11.

Gardasil 9 is administered as three separate shorts with initial dose followed by additional shots given two and sex months later, exactly the same to current administration schedule of Gardasil 4.

For more details and more information, please CLICK HERE.

ហេតុអ្វីយើងនៅតែខ្វះជាតិស្ករ?

កង្វះជាតិស្ករ (hypoglycemia or low blood sugar) ជាអាការៈម្យា៉ងដែលបង្កដោយសារកំហាប់ជាតិស្ករក្នុងឈាមត្រូវបានថយចុះហូសកំរិតអតិបរិមា ដែលមិនអាចផ្គត់ផ្គង់នូវតំរូវការស្កររបស់រាង្គកាយយើងបាន។ វាមិនមែនជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែល អ្នកជំងឺត្រូវបានកាត់បន្ថយបិរមាណស្ករក្នុងរបបអាហាររបស់គេឡើយ។

តើហេតុអ្វីបានជាយើងមានអាការៈកង្វះជាតិស្ករក្នុងឈាមបើទោះបីយើងមិនបានកាត់បន្ថយស្ករក្នុងរបបអាហារក៏ដោយនោះ?

ការកង្វះជាតិស្ករអាចបណ្តាលមកពីកក្តាមួយចំនួនខាងក្រោមនេះដូចជា៖

 • ការបរិភោគអាហារមិនទៀងទាត់ មិនគ្រប់គ្រាន់ ឬក៏បរិភោគអាហារដែលមិនសូវមានកាបូនហ៊ីត្រាត ឬក៏មិនបរិភោគអាហារ
 • ការធ្វើលំហាត់ប្រាណហួសប្រមាណដែលធ្វើអោយរាង្គកាយដុតនូវបរិមាណកាបូនហ៊ីត្រាតមួយចំនួនធំ លើសពីការផ្គត់ផ្គង់អោយ
 • ការប្រើប្រាស់នូវផលិតផលឪសថមួយចំនួនដែលមានមុខនាទីទម្លាក់បរិមាណជាតិស្ករក្នុងឈាម ដូចជាឪសថ Insulin ជាដើម
 • ចំពោះករណីខ្លះទៀតកង្វះជាតិស្ករក្នុងឈាមអាចបណ្តាលមកពី ជំងឺមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ការរំលាយអាហារផងដែរ

តើការកង្វះជាតិស្ករក្នុងឈាមអាចបង្កអោយមានជាអាការៈអ្វីខ្លះ?

អាការៈមួយចំនួនដែលគេតែងជួបប្រទះញឹកញាប់នោះដូចជា៖

 • អាការៈវិលមុខ ស្លេកស្លាំង អស់កំលាំង អាការៈនេះអាចកើតមានភ្លាមៗផងដែរ ដែលពេលខ្លះវាបានធ្វើអោយអ្នកជំងឺដួលសន្លប់ផងក៏មាន
 • មានអាការៈបែកញើសស្អិត និងមានអាការៈកន្ត្រាក់ដៃជើង និងដងខ្លួន
 • ឈឺក្បាល និងមានការភ្លេចភ្លាំង ឬច្រឡំមុខក្រោយជាដើម
 • ស្រវាំងភ្នែក អាចពិបាកក្នុងការមើល ឬមើលទៅឃើញវត្ថុជាពីរ
 • ហើយអ្នកជំងឺក៏អាចមានការប្រែប្រួលនូវអាកប្បកិរិយាមួយចំនួនដូចជាឆាប់ខឹង ឬមិននិយាយស្តីជាដើម ។ល។

តើយើងអាចទប់ស្កាត់ ឬព្យាបាលដោយវិធីណា?

ចំពោះអ្នកដែលមិនកើតនូវជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរតែធ្វើនូវទំលាប់មួយចំនួនដូចជា៖

 • បរិភោគអាហារអោយបានទៀងទាត់ជាប្រការណ៍សំខាន់បំផុត។ អាហារដែលយើងបិរភោគត្រូវតែមានគ្រប់គ្រាន់នូវសារធាតុចិញ្ចឹម ប្រូតេអ៊ី ឬជាតិសាច់ និងបន្លែផ្លៃឈើផងដែរ
 • មិនត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណ អោយហួសប្រមាណ ឬអោយលើសពីអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅរួចនោះឡើយ
 • ប្រសិនបើនៅសុខៗស្រាប់តែមានអាការៈងងឹតមុខ វិលមុខ រកកល់ចង់ដួលឬសន្លប់ ត្រូវរកអ្វីដែលផ្អែមៗបន្តិចមកបរិភោគ
 • ចំពោះអ្នកដែលតែងតែមានអាការៈកង្វះជាតិស្ករក្នុងឈាម គួរតែពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាមអោយបានទៀងទាត់

នេះគ្រាន់តែជាគន្លឹះមួយចំនួនតូចក្នុងដោះស្រាយអាការៈកង្វះជាតិស្ករក្នុងករណីបន្ទាន់ណាមួយប៉ុណ្ណោះ វាមិនមែនជាវិធីសំរាប់ព្យាបាលនោះឡើយ។ អ្នកដែលមានការខ្វះជាតិស្ករក្នុងឈាមជាប្រចាំ ចាំបាច់ត្រូវទៅពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអោយបានទៀងទាត់ ទើបជាការប្រសើរ។

Street Food and Health

If you are Asian or used to live in Asia countries, you might once experienced of eating “street food”.

The term of “street food” look strange in some cases, but it is very simple in most of Asian countries and Asian people. Street food is affordable for most Asian people who normally poor. Street food is not always bad, nor not always good. It has its pros and cons, among of those healthy concerns is the most discussed topic.

Street food equal the meaning of “affordable” and to make it even more affordable or increase its affordability, the cooks has to compromise the quality of the food’s ingredients.

Most people are really enjoy it because of some reasons:

1. Street food is cheaper: The term of “affordability” is the top of list for any decision making of huge percent tag of people. They want to survive, to live but spend less. They need to save money as much as possible to support and secure their family economic.

2. Street food fast, a lot of choices and close to workplace: Normally, street food always offer more choices, easy, quick and most important is close to their workplace. They just need walk out of their workplace and they can enjoy their meals with not-so-expensive bills.

3. Don’t want to spend time in cooking or do not know how to cook: Some people, sometimes including me, don’t actually like cooking. Cooking is process and it is remain skills, patients, talents and experiences. People who’s busy, they don’t actually spend any times in cooking, so they decides to choose what is easy, and fast so that they do something more than just cooking.

4. Living alone: Nearly 90% of single people are not actually cooking or eating at their home. They just don’t want to cook or sometime, eating alone is boring thus they need to go out and eat out to enjoy their life.

5. “Street food” is a kind of snack: Especially, teenagers, they’re really enjoy of eating “street food” with their friends and they considered it as snack. You can see how they enjoy it if you travel along some road around Royal Palace, Riverside, Koh Pich or some parks at around 3:30PM to 4:00PM.

street-food-phnom-penh

These above reasons that can boost the “street food” business grow faster than what we imagine (I don’t know exactly how the growth rate is look like).

However, “street food” also the main reasons or cause of some infectious diseases such as hepatitis A, B and C, Typhoid, Diarrhea, salmonella, warms etc. But most of people are not actually concerns about those kind of diseases while they just need something quick, easy and cheap.

The choice is yours but no matter what you will choose, just make sure that it balance between easy, cheap and healthy life.

2014 Access To Medicine Ranking

2014 The Access to Medicine Index

There are thousands of pharmaceutical companies around the world, but not all of them are doing great in terms of contribute to reach more patients.

Access to Medicine Index is an independent initiative that ranks the world’s 20 largest research-based pharmaceutical companies according to their efforts to improve access to medicine in 106 low- to middle-income countries [1].

The Access to Medicine Index is published every two years by the Access to Medicine Foundation, an international not-for-profit organisation dedicated to improving access to medicine for people in need and receives financial support from donors such as the Bill & Melinda Gates Foundation, the UK Department for International Development (DFID) and the Dutch Ministry of Foreign Affairs [1].

This year ranking have been just published and GlaxoSmithKline (GSK), a winner of 2012 ranking, now they won it again with #1 ranking. GSK have done a great job in order to bring more access to medicine, especially at least developing countries like Cambodia, Laos, and African countries.

This UK giant pharmaceutical company make it best quality products available in those countries at a very affordable price. In Cambodia, GSK introduce and selling huge range of products from pharma to vaccines and consumer healthcare.

GSK is one of the giant pharmaceutical companies that invest in improving healthcare service and healthcare infrastructures. GSK returns 20% of its annual profit to build healthcare centers, healthcare services and improve the capability of healthcare professionals. Since 2008 till now, GSK built 3 healthcare centers in Cambodia, and help reduce the new born mortality babies. This is a good contribution and not so many company here in Cambodia doing this. Thanks to GSK and its contributions.

When You Are in Cambodia: Things You Need To Know

Cambodia is small country in South East Asia. Not so many people knows this country for a few decades. Cambodia gone through so many civil war and genocide during 1970s that killed more than 2 million Cambodian people.

Nowadays, Cambodia is open its heart to the world and everyone can come and visit this small and beautiful country. A lot of tourist places that you might need to see, one of those beautiful places is Angkor Wat, which is one of the most famous Wonders in world.

Come to security and safety, Cambodia is doing its best to ensure that every tourists who come and visit will be secured and safe. But as you might know, there is not place is safe in this world. And here are something that you need to know when you’re in Cambodia:

 1. Thief, and Robbery: When you step foot into Cambodia, you need to make sure that every important stuffs that you’re holding are in a proper place and secured. Even though Cambodia is free and safe place to visit, but those thieves and robberies are happening everyday, especially at night time. They could takes it from you with just a second. Wallets, motorbikes, cameras, phones and your jewelries are the target .To avoid any loses, PLEASE MAKE SURE THAT YOUR IMPORTANT STUFFS ARE IN A SAFE AND SECURED PLACE.
 2. Traveling and Traffic: With just 15 millions population, Cambodia is also the country that have high percent tag of people dies because of traffic accident, over speed driving and other accident related to driving. In average, 3 to 6 people die because of those accident. No light on the road, overloaded trucks, over speed drive, high alcohol concentration in blood and disobey traffic law are the most common cause of the death. When you come to visit Cambodia, especially Phnom Penh, you’ll see people drives like crazy. BE MORE CAREFUL WHEN YOU TRY TO PASS ANY ROADS IN  PHNOM PENH AS WELL AS ANY ROADS IN CAMBODIA.
 3. Food and Beverages: You can find any kind of food here in Cambodia, from European to Australian or even African food. So many restaurants that offers those recipes, but not all of them are offers good quality food and beverages. If you want to try some local traditional recipes, you can go to Khmer-Thai restaurant, Khmer recipe at AEON Mall… etc. And if you want to try some European recipes, you can go to Fish & Co, Riverhouse, …. etc. Those restaurants provide you the food with good quality and safe. Beverage is also the concerns as well. A lot of illegal import from neighborhood countries such as Vietnam, Thailand and quality is not well control. Some beverages are under quality and some. Just choose the beverages which well-know and you believe in. YOU NEED TO BE MORE CAREFUL IN CHOOSING FOOD AND BEVERAGE TO AVOID ANY HEALTH PROBLEMS.
 4. Dirty road and No sidewalk: Cambodia is a developing country, dirty roads, smoking roads is what you will expect to see. People are using sidewalk to run their businesses and you barely to find the sidewalk. Very different from European countries or some countries in Asia. PREPARED YOUR FACE MASK AND WET TISSUES IF YOU IF YOU WANT TO WALK AROUND THE CITIES.

These are just somethings that you might see and you might need to prepare if you are in Cambodia or if you’re planning to visit this country. However, a lot of beautiful places in Cambodia that you will never find anywhere else. Ancient temples, beautiful mountains, friendly people and beautiful cultures will make you excited, relax and love.

Anyways, WELCOME TO CAMBODIA! KINDOM OF WONDERS!