តើស្រីណាមិនយំ — ច្រៀងដោយ ហ៊ិម ស៊ីវន

សំនួរដែលមិនងាយនឹងរកបានចំលើយ ដែលស្រ្តីគ្រប់រូបតែងតែសួរដល់ស្វាមីដែលក្បត់ ចិត្ត និងក្បត់កូនៗ

បទនេះមានឥត្ថន័យ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ទុកជាការដាស់តឿនដល់ស្វាមីគ្រប់រូបអោយចេះ ស្រឡាញ់គ្រួសារ និងភរិយាខ្លួន។

Advertisements

ផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍន៍ — ជីវិតអ្នករត់ទូកដរ

នេះគ្រាន់តែជាបទចំរៀងមួយប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវផលប៉ះពាល់ខ្លះនៃការ អភិវឌ្ឍន៍។ គ្រាន់តែស្ពានជ្រោយចង្វារបានតផ្ជាប់ភ្លាម ក៏មានអ្នករងទុក្ខទៅហើយ។ ថ្មីខាងមុខនេះនឹងមានស្ពាន អ្នកលឿង ដែលនឹងតផ្ជាប់ ហើយមិនដឹងថានឹងមានអ្វីខ្លះ ដែលអាចកើតមាន។

នេះគ្រាន់ជាការកំសាន្តបន្ធូរអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ។