យុទ្ធសាស្រ្តមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តន៍

បើនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះគឺទទួលបាននូវការ រឹះគន់ ក៏ដូចជាការសរសើរមួយចំនួន ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្រ្តដែលរដ្ឋាភិបាល បានលើកឡើងក៏មានទាំងការជោគជ័យ និងបរាជ័យផងដែរ។

ក្នុងពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកនូវយុទ្ធសាស្រ្តមួយចំនួនដែលស្តាប់មើលទៅដូចជាអស្ចារ្យ តែធាតុពិតជាបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ។ យុទ្ធសាស្រ្តទាំងនោះរួមមានដូចជា៖

១. លើកកំពស់វិស័យកសិកម្ម និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអោយបានរីកចំរើន៖ យុទ្ធសា្រស្តនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលលើកមក និយាយម្តងហើយម្តងទៀត។ ពីមួយអាណ័ត្តទៅមួយអាណ័ត្ត មិនចេះចប់មិនចេះហើយ។ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកម្រ ឬអាចនិយាយបានមិន ដែលបានឃើញសមិទ្ធិផលអ្វីជាដុំកំភួនឡើយ។ ប្រជារាស្ត្រនៅតែបន្តការធ្វើស្រែចំការ​ ប្រវ៉ះនិងមេឃ ពឹងផ្អែកតែលើទឹកភ្លៀង ដោយមិនមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រប់អ្វីនោះឡើយ។ ផលកសិកម្មនៅតែមានតំលៃថោក ថោកដល់ថ្នាក់សឹងតែមិនអាចទទួលយក បានទៀតផង។ នេះជាបរាជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ។

២. ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែក កុំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍៖ និយាយទៅខ្ញុំហួសនឹងនិយាយទៅហើយ។ ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍តែធាតុពិតវិញ ក្នុងមួយថ្ងៃ មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនក្រោម ៣០ ករណី ហើយមានមនុស្សស្លាប់ ជាមធ្យម ៥ ទៅ ៦ នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នេះឬដែលហៅថា ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍?

៣. គ្រប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយ ឬបំផុសបំផុលអោយមានការទទួលទានជាតិស្រវឹងឡើយ៖ បើតាមការដែលខ្ញុំឃើញរាល់ថ្ងៃនេះ ក្នុងចំណោមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តាមទូរទស្សន៍ ឬវិទ្យុ គឺមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ ៣០% ទៅ ៤០%​ ដែរដែលជាការផ្សព្វផ្សាយពីគ្រឿងស្រវឹង ហើយអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យទៅទៀតនោះគឺ ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាប៊ៀរ និងគ្រឿងស្រវឹងដ៏ទៃទៀតកំពុងរីកចំរើនគួរអោយកត់សំគាល់។

៤. លុបបំបាត់បក្សពួកនិយម ការកេងប្រវ័ញ្ញ ការស៊ីសំណូក និងអំពើពុករលួយ៖ ព្រះម្ចាស់ថ្ងៃ!គ្រាន់តែស្តាប់ក៏ពេញចិត្តដែរ តែការពិតវិញគឺមិនអាចដាក់លេខបានឡើយ។ អំពើពុករលួយ ស៊ីសំណូក បក្សពួកនិយម វាបានចាក់ឬសយ៉ាងជ្រៅក្នុងស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ តាំងពីមូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់លើ។ និយាយរួមទៅគឺវារលួយអស់ទៅហើយ រកកន្លែងល្អគ្មាននោះទេ។ តែអ្វីដែលល្អនោះគឺមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំបានខឹតខំក្នុងការកែលំអខ្លះដែរនៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់នូវអំពើទាំងអស់នោះបានឡើយ ព្រោះវាចាក់ឬសជ្រៅពេក។

៥.​ រាស្ត្រមានមុនរដ្ឋ៖ ខ្ញុំមិនចង់និយាយទេពីផ្នែកនេះ ព្រោះវាហួសនឹងថ្លែងទៅហើយ។ ជាក់ស្តែង វាបែរជាផ្ទុយស្រឡះទៅវិញ។ សព្វថ្ងៃនេះ ក្រុមខ្សែរដ្ឋមន្ត្រី និងជួររដ្ឋាភិបាលមានលុយចាយមិនអស់ មានផ្ទះវីឡារាប់ខ្នង ជឹះសុទ្ធឡានថ្លៃៗរាប់សិបម៉ឺនដុល្លា ចំណែកប្រជារាស្ត្រវិញ ក្រដល់ថ្នាក់រកអង្ករច្រកឆ្នាំងសឹងមិនបាន។ ​

ទាំងនេះគ្រាន់តែជាជ្រុងមួយដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញ ហើយខ្ញុំលើកយកតែផ្នែកសំខាន់ៗប៉ុណ្ណោះ ចំណែកផ្នែកផ្សេងៗទៀតទុកអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកវាយតំលៃទៅចុះ។

Advertisements

Books I Am Reading

Reading is become a part of my everyday habits. I read, write and explore what’s new that help supports my development plan.

There are so many books out there that you could find and read, but these are some books that I would recommend:

1. The 5 Levels of Leadership by John C. Maxwell

This book is very important book for anyone who’s on the way to be a leader, a manager or the one who’s giving an opportunity to lead people. This book will guide you to really understand who you are, where you are at now and what next in a leadership level. It provides you the clues to develop yourself as good leader and help you level up yourself as well.

2. Lead by Example by John Baldoni

How do you lead your team? How do you want your team to me? And how will you help your team? These are questions that you meet see during your leadership period. This book will guide and help you more to understand on how to make an example to others of your leadership and lead them by what they are seeing on you. This book will provides you tips to make sure they your team will follows you without any questions because they want you to lead them.

Business Principles and Management3. Business Principles and Management by James Burrow, Brad Kleindl, Kenneth E. Everard

This book is just collect almost everything about business, including business concepts, marketing concepts and also financial management that support you business. This is very good book indeed. It will provides you a clear vision to really grow  your business and idea as well.

Study will be end once you are no long in class, but learning will never ends, it will go with you until die.

Gain the Pie or Increase Pie Share?

Doing business is competing with others. In an open market like Cambodia, we need to do things aggressively and make sure that we are safe a position that we’re standing. To grow the business, we might think of increase market share, by getting more share from competitors. But there are some companies, they thinks a different way. They ask themselves whether they “should increase the pie or gain the pie”. What’s the different between these two?

Increase Pie or Increase the Market Share is a traditional and quick win strategy. With this business purpose, they would anything to make sure their pie is increase and sometimes, they compromising some risks to get their goal. A lot of companies are stick with this strategy. To increase the pie, sometimes they have to do things unethical or noncompliance. In Cambodia, most of companies are trying to beats their competitors by using resources that sometimes they knows that it is not legal. Doing business by stick with this strategy, sometime, it is not long-term business, because competitors they would find the way to defend, to increase their pie as well and once our company don’t have enough resources to support that strategy, we would definitely lose the share and we’ll really hard to get it back. Increase pie share is not long-term business strategy, in my purpose. Classic example of increase the pie strategy is “Browser” market share. IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari, they are fighting with each other to increase their market share in horizontal way. If IE’s market share increase, then Firefox will be decline. They keeping fighting each other in this way and both sites will suffer.

Gaining Pie from other Sources, looking for other opportunities to gain our pie is very important. Opportunity is out there, but we just need to explore, pick it up, polish it and make it shine. Gaining pie strategy is more likely on expand our business to more area, more customers. This is long-term business strategy. We need to invest, we need to explore and expand. There is a few companies in Cambodia that using this strategy, one of which is GlaxoSmithKline (GSK). GSK is trying to do things which other pharmaceutical companies would never imagine. GSK invest in developing healthcare system, by building healthcare centers, training healthcare professionals (HCPs) and increase access to medicine by reducing the price so that people can get the GSK’s quality products. In result, they grows consistently even they have some obstacles along the way. Now their pie is getting bigger and bigger in vertical. This example picture will show what “gaining pie” strategy would look like.

There are so many strategy to run a business, but those only fit if your business plan is fit to what your purpose is. At the end of the day, no matter which strategy you will choose, you’re the only one who’ll responsible for your own business.

Long-term business, result would never come easily, but it would come with reputation and respect. Short-term business is a war.

Cambodia: Money, Power and Corruptions

Cambodia is a small country in South-East Asia, with the population of 15 millions and it is also the country that gone through so many civil wars during 1960s and 1970s.

In the past few decades, Cambodia has been trying to freedom up itself and also develop to become a country of freedom and regain its well-know as an Empire during 11th or 12th century.

Problems are happening along the way of improving, changing and developing. Currently, Cambodia proves to the world that it can make a different. However there are many problems existing which could potentially stop Cambodia from being develop or open its new era.

People are hungry to be rich in different ways, being rich is nothing wrong and trying to being rich is also nothing wrong at all, but the way they’re getting rich or making themselves rich is the matter. In Cambodia, people are trying to be rich by any means, any ways because once they are rich, they could do anything they want with no remorse, no judgement. We can say that, “money” is rulings Cambodia at any means necessaries. Rich people are using their money to buy lands, homes, islands, or even power. They believe that “money” is the God.

Power is more powerful than God, people who are rich, they will get the power and they would use that power to rule everything at any means. Power can change from black to white, wrong to right, illegal to legal, beautiful to ugly…etc. Cambodian people are more likely to use their power to gain their influence. In a society that power is ruling everything like Cambodia, the person who don’t have any power or simple person will just try to keep quiet and live with fear. People believes, “power is ruling everything even God”.

Corruption is everywhere in Cambodia, from school to government, corruption is growing very well and stands very strong in the way it is. Cambodian people loves to have power and money, those two things generates “corruption”. Nearly 100% at government sectors, public workplaces, or ministries, corruption still exist and it is still growing quite good. Many Cambodian people believes that “corruptions” could help the process or progressions of registering, or running a business faster with short time frame.

These three important negative points that existing in Cambodia right now, could harm this little country to become one of the most corruptions and violation in the world. Those will leads to stop or delay the investment of some multinational companies that they want to invest in Cambodia. Thus, the economic will be stuck at one place and people are still poor.

Myanmar: The New ASEAN Headline

IMG_2915Have anyone of you seen Sylvester Stallone’s “Rambo” series of movie? I didn’t remember which version of Rambo film that talked about Myanmar — I better check it again 🙂

Myanmar, famous with communism politic and young-troops as well as Golden Triangles Area. These past few years, Myanmar changed a lot from fully-100%-communist with close-market to become one of the most attractive market to be invest in ASEAN countries for the investors. Myanmar’s economics is growing dramatically. GDP per capita is US$1,711 [World Economic Outlook 2003], higher than Cambodia’s GDP. This is very good for doing business in Myanmar while the government is not open for all investors to invest in this country. That’s a very good sign for Myanmar.

Capital and Currency

The capital of Myanmar is Naypyidaw. Yangon is the largest city of Myanmar with the population of 5,998,000, nearly 50% of total Cambodian population. In Yangon, motorbike is not allow to drive, only car and you will not difficult to catch a taxi. The official currency of Myanmar is Kyat [US$=MMK973.994] but you can always use US dollar for some reason.

Food  and Drinks

Traditional or local food is looks very similar to Indian food with the taste and smile very similar but they don’t use curry as much as Indian does. It is hard for a proper restaurant for a good food, especially very hard to find Thai restaurant or American restaurant and definitely, no KFC, StarBuck, Burger King or Pizza Hut. If you want to try Thai-liked restaurant you might need to drive more than 20 minutes. But in general, the food is okay and the beef is really good.

Buildings and Infrastructures

Hm.. speaking about buildings and infrastructures, Myanmar is under developing in this area. Most of the buildings are old and French-colonial style. There are also many new hotels with new modern style. Sule Shangri-la, ParkRoyal Hotel…are the famous hotel in the town with very modern decoration and style. And you can watch your favorite cable TV without any doubt. They also offers free internet connection, but it’s not so speedy.

People and Communication

Burmese are look quite alike to Cambodian, Thai, Indian and Laotian. But they are seem not so friendly if compare to Laotian, Thai or Cambodian people. They’re still very conservative in term of communicates with foreigners. Maybe they’ve separated from the world too long. The strangest thing here, Burmese women still put white-powder on their face which I used to saw this when I was read a grade 7 geometry books. I don’t know what that white-powder made from, but it is somehow looks very obvious. Maybe it’s herbal to protect their skin or make them more beautiful.

Burmese if the only official language and it is use wisely. Burmese people are not good at English communication in general. Their speech was not easy to understand at all. I spent 10 minutes to just tell taxi driver to bring me from hotel to my office. But however, they still didn’t play around [taxi drivers are generous, will not cheat you] at all.

Mobile phones are selling there in Myanmar but I’m sorry, it is easy to own a SIM card because it is too expensive and the calling price also never cheap at all. If I want to call or chat to my wife, I have to wait until I come back to my hotel otherwise, I cannot contact her.

Climate

Myanmar is in ASEAN region so the climate is not much different from Thailand, Cambodia, Laos and any other ASEAN countries, but a bit warmer if compare to climate in Cambodia because Yangon is quite close to the beach.

Entertainment and Cinemas

There are a few clubs [ I asked my colleague] operating here but it’s not so easy to get it. But they also have a few cinemas which showing Hollywood movies like Hercules, Lucy Lucy… I didn’t see it yet but I planned to see it.

In general, Myanmar is a good place for business and Myanmar need to change more in terms of communication, openness and perception. I believe Myanmar will become of the fastest growing in term of economic in the very short future.