វ៉ាក់សាំង និងមួកសុវត្ថិភាព

[image source: Google]

មនុស្សម្នាក់ៗគឺស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនជានិច្ច ហើយតែងតែរកគ្រប់វិធីដើម្បីការពារអាយុជីវិត ទោះជាត្រូវចំណាយថវិការច្រើនក៏ដោយ តួយ៉ាងដូចជាការ​ចំណាយលុយទិញមួកការពារពេលគេធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូ។ ទាំងអស់នេះជាការការពារអាយុជីវិតដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែធ្វើ និងត្រូវការជាចាំបាច់មិនអាចខានបាន។

ក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការការពារ​ផ្នែកខាងក្រៅខ្លួនប៉ុណ្ណោះ វាគ្រាន់តែជាការការពារនៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញប៉ុណ្ណោះ ចំណែកការការពារនូវកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនអាចមើលឃើញ មួកសុវត្ថិភាពមិនអាចការពារបាននោះទេ។ កត្តាទាំងនោះរួមមានដូចជា មេរោគ បាក់តេរី ឬក៏ជំងឺតម្កាត់ផ្សេងៗទៀត។ ដើម្បីការពារតទល់នឹងជំងឺទាំងអស់នោះ យើងត្រូវការវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតនោះគឺ វ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង។

វ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំងបានរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់ និងរួមទាំងការលុបបំបាត់ជំងឺ និងមេរោគជាច្រើនតួយ៉ាងដូចជា ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើង និងជំងឺអុតធំ ​ដែល​យើងសឹងតែមិនដែលបានឃើញអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺទាំងនោះទៀត។ នៅមានមេរោគ និងជំងឺជាច្រើនទៀតដែលវ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង អាចជួយកាត់បន្ថយ​ក៏ដូចជារួមចំណែកក្នុងការលុបបំបាត់ផងដែរដូចជា ជំងឺរលាកសួត ជំងឺរាកលើកុមារតូចៗ ជំងឺតេតាណូស ខាន់ស្លាក់ ក្អកមាន់ រួមទាំងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន​ផងដែរ។

វា៉ក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង វាមានសារៈប្រយោជន៍ជាងការចំណាយទៅលើការទិញមួកសុវត្ថិភាពដែលថ្លៃ ឬក៏ទិញរថយន្តដែលថ្លៃ និងទំនើបទៅទៀត។

ហេតុដូចនេះមនុស្សគ្រប់រូប និងមាតាបិតាគ្រប់រូបមេត្តា គិតគូរក្នុងការស្វែងយល់ និងចាក់វ៉ាក់សាំងអោយបានគ្រប់គ្រាន់ អោយខ្លួនអ្នកក៏ដូចជាកូនៗជាទីស្រឡាញ់ របស់អ្នកផងដែរ។

វ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង គឺមានសារៈសំខាន់ ជាងមួកសុវត្ថិភាព ហើយវាមានតំលៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសំរាប់កូនៗជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។

Advertisements

Vaccination and Public responsibility

Have you ever heard about “…prevention is much better than treatment.”?? I am sure that, every doctors/pharmacist are used to here this little-short phrase. But, how do they think about it? Did they think and apply those little-short phrase to show their responsibility for the public? That’s a big question mark though.

I’ve heard a lot of doctors are always say this phrase each time I meet/visit them, but unfortunately, they didn’t spend enough time to make this short statement meaningful and helpful. Most of the doctors, spends their working time with treatment. They’re rarely to spend their little time to show their responsibility to preventing people.

A lot of preventable diseases has vaccines and those are vaccines are easy to use, and effective. Most of vaccines are in pre-filled syring which it will not cost any difficulties for doctors to use it.

How to make those little-short phrase/statement meaningful? To make this statement meaningful, it has to come from doctors’ themselves. They need to change the way they’re practising everyday, they have to change their concept of working and they have also change their mindset too.

Prevention the people is not their responsible, it has to come from both sides, doctors and government, together provide the service. Doctors will make the accessibility of medical access and government will provide the tools to make those medical accesses happen.

Alright, it would not enough time for discussing about this issue. It is remain acting than just saying. I hope to see our doctors change their mindset and have some specific action along the way.

Together preventing our beloved children and relatives by provide them what they should’ve get. Vaccinate them against all of those preventable diseases and to show them that you have responsible enough for them and for your nation. LOVE THEM, PLEASE PROTECT THEM.